onsdag 24 november 2010

Då och nu: Övre Johanneberg

Övre Johanneberg. En kol- och koklastbil lastas av utanför Gibraltargatan 52. (Den här platsen hittade vi lätt..) Husen byggdes efter det att funkisen slagit igenom i Sverige. Stadsplanen för Övre Johanneberg angav detaljerade riktlinjer för bebyggelsen, bland annat att husen skulle uppföras i sten med ljusa kulörer. Detta är bakgrunden till att stadsdelen fick en så enhetlig karaktär trots att ett flertal arkitekter var involverade.

Dagens gata är lika tråkig, det är bara bilarna som fått ny design.

315/ Då - Övre Johanneberg
545/ Nu - Övre Johanneberg 2010

1 kommentar: